Chính sách tên người dùng của YouTube

YouTube có hàng triệu người dùng đã đăng ký. Dưới đây là một vài quy tắc về cách cần ghi nhớ khi chọn và sử dụng tên người dùng YouTube của bạn:

chinh-xach-nguoi-dung-cua-youtube

– Hãy sáng tạo – Đôi khi, tên người dùng giống nhau có thể gây nhầm lẫn hoặc thậm chí dẫn đến việc những người dùng khác trên trang web cho rằng bạn đang mạo danh họ. Để tránh những sự cố này, hãy chọn tên người dùng ban đầu không chồng chéo với tên người dùng đã biết khác trên trang web. Hãy chọn tên người dùng phản ánh bạn là ai với tư cách một cá nhân.
– Không chiếm đoạt tên – Nhu cầu tên người dùng YouTube luôn ở mức cao. Theo nguyên tắc chung, người dùng được trông đợi sẽ trở thành thành viên tích cực trong cộng đồng YouTube.
– Thể hiện sự tôn trọng – Tên người dùng chứa ngôn từ thô tục, ngôn từ kích động thù địch hoặc bình phẩm chủng tộc không được hoan nghênh trên YouTube và có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị treo.
– Hãy thận trọng với các nhãn hiệu – Tùy thuộc vào nội dung trang người dùng của bạn, việc chọn thương hiệu của ai đó làm tên người dùng của mình có thể là việc vi phạm.

Ngoài rà bạn cần nên biết 3 điều sau khi sử dụng tài khoản Youtube :

1. Mạo danh

Mạo danh một người dùng khác bằng cách sao chép bố cục kênh của họ, sử dụng tên người dùng tương tự hoặc bắt chước người đó trong nhận xét, email hoặc video bị xem là quấy rối và vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.

Để chúng tôi có thể thực hiện hành động và xoá các loại tiểu sử này, chúng tôi cần thông tin của người được cho là đang bị mạo danh để xác định tính xác thực của khiếu nại. Nếu bạn thấy một tiểu sử mà bạn cho rằng có thể đang mạo danh tiểu sử của một người dùng khác, hãy cho họ biết về vấn đề này và đề xuất họ báo cáo qua Công cụ Trợ giúp & An toàn.

2 .Chiếm đoạt Tên người dùng

Nói chung, người dùng được trông đợi trở thành thành viên tích cực trong cộng đồng YouTube. Nếu một tài khoản bị phát hiện là không hoạt động trong thời gian dài, tài khoản đó có thể bị YouTube thu hồi mà không cần thông báo. Trạng thái không hoạt động có thể được xem là:

– Không đăng nhập vào trang web trong ít nhất sáu tháng
– Chưa bao giờ tải lên nội dung video
– Không tích cực tham gia xem hoặc nhận xét về các video hoặc kênh

Trong trường hợp chiếm đoạt tên người dùng, YouTube có thể trả lại tên người dùng trong các trường hợp khiếu nại về thương hiệu hợp lệ.

3 .Thương hiệu

Việc sử dụng thương hiệu của người khác trong tên người dùng, trong và của chính nó không phải là đang xâm phạm tất yếu. Tuy nhiên, nếu có nội dung trên trang của người dùng gây nhầm lẫn cho người xem khiến họ tin rằng chủ sở hữu thương hiệu đã tạo hoặc nhà tài trợ trang hoặc nội dung của bạn thì quyền của chủ sở hữu thương hiệu có thể đang bị xâm phạm và chúng tôi cần xác nhận lại quyền sở hữu tên người dùng của bạn. Do đó điều quan trọng là phải nhạy cảm với quyền thương hiệu của người khác khi chọn tên người dùng.

Nếu bạn là chủ sở hữu thương hiệu và tin rằng thương hiệu của mình đang bị xâm phạm do sự cố tên người dùng, xin lưu ý rằng YouTube không ở vị trí dàn xếp tranh chấp thương hiệu giữa người dùng và chủ sở hữu thương hiệu. Do đó chúng tôi đặc biệt khuyên chủ sở hữu thương hiệu giải quyết tranh chấp của họ một cách trực tiếp với chủ sở hữu của tên người dùng. Chủ sở hữu thương hiệu có thể liên hệ với người dùng thông qua tính năng gửi thư cá nhân của YouTube.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s